http://pls.webnode.cz/images/200000049-0666807602-public/srna+a+srn%C4%8De.jpg
Ilustrační foto – Zroj: http://pls.webnode.cz/images/200000049-0666807602-public/srna+a+srn%C4%8De.jpg

„Zase sem musel na závěr dne podřezávat posekaný srnče a další dvě rozsekané odklízet z pole.“ Petr Slaba, myslivec

Senoseč, srnoseč

Období od května do začátku července je obdobím rození srnčat. Srnčata pokládají srny především do luk, které se v tomto období sekají k sušení sena – v průměru je to 5 srnčat na 20 hektarů. Taková 5 hektarová louka je pro moderní sekačku otázkou 20ti minut – za tuto dobu se srnče nedoplazí do bezpečí, ani kdyby chtělo. Srnče má však v podvědomí zakotvený instinkt, který mu velí se při sebemenším vyrušení přikrčit k zemi. Dnešní sekačky jsou bohužel natolik technicky vyspělé, že mimo samotného sekání ještě nasekanou trávu následně nalámou kovovými hroty, aby lépe prosychala. Znetvořené mrtvolky srnčat jsou pak po částech roztahané v okolí desítek metrů.

Co se dá dělat

Jediné, co se proti tomu dá dělat, je vyhánění v den nebo předvečer senoseče. Většina mysliveckých sdružení to nedělá, i když by měly – často je to také proto, že jim zemědělci vůbec neoznámí úmysl sekat.

Stačí se 1-2 krát denně po louce projít, nejlépe den či dva před senosečí. Srnám to stačí k tomu, aby vyhodnotily, že místo je natolik frekventované, že není bezpečné k dalšímu pobytu mláďat. Srny totiž dohlíží na svá mláďata skoro 24 hodin denně z bezpečného úkrytu, vzdáleného ne více než 200 m. Jedná se tedy hlavně o louky přiléhající k hustým křovinám, lesu nebo remízkům. Srny si pak svá mláďata odvádí z obavy o jejich bezpečnost. Ne vždy se ale výsledky dostaví, jelikož někdy jsou srnčata natolik mladá, že se ještě nedokáží na popud matky zvednou a odejít do bezpečí.

Co dělat v případě nalezení

V žádném případě se srnčete nedotýkat!!! Ihned opustit inkriminované místo a nejlépe sledovat, zda se k němu matka vrací. Pokud se srna k mláděti vrací ale neodvádí si ho ani den před senosečí, doporučuji ho klackem z dostatečné vzdálenosti dostrkat do bezpečí. Poté opět sledovat, zda se k němu srna vrací. Důležité je, že srny mívají ze 75% dvojčata. Pokud najdete jedno srnče, je tedy 75% šance, že se v okolí až 100m bude nacházet i druhé. Srny nepokládají obě srnčata na jedno místo, aby snížily riziko možného útoku šelem.

Zdroj: MALOSTATEK BLATINY: Zachraň srnče, projdi se

 

Reklamy