Věděli jste, že merle zbarvení srsti u psů se od jiných typů zbarvení geneticky liší a nese s sebou řadu zdravotních rizik?

Toto zbarvení srsti je charakteristické přítomností skvrn zředěné základní barvy v kombinaci s oblastmi plné pigmentace. Na základní barvě (např. černá, hnědá, červená atd.) se vyskytují nepravidelné šedé a/nebo béžové skvrny. Na rozdíl od jiných typů zbarvení srsti jsou merle zesvětlená místa rozložena nerovnoměrně po celém těle.

Aby se v chovu předešlo závažným zdravotním problémům, které mohou nastat při nesprávném či rizikovém křížení jedinců s různou variantou merle genu, je doporučené genetické testování chovných jedinců. Tito jedinci mohou být běžné merle, cryptic merle (velmi slabé, někdy téměř neznatelné zbarvení merle), hidden merle (zbarvení merle není možní rozeznat v srsti, prokáže se pouze genetickým testem) anebo non merle (bez genu pro merle zbarvení).

Chovatelé plemen, u kterých je zbarvení merle popsáno, by měli dbát zvýšené pozornosti. Pokud pozorně nesledují výskyt merle genů u chovných jedinců, mohou nevědomky spojit dva cryptic / hidden merle jedince a vystavit tak vrh vysokému riziku narození double merle jedinců, kteří bývají těžce zdravotně postiženi.

U merle jedinců se mohou projevit anomálie sluchu a zraku, včetně slabé až úplné hluchoty, zvýšený nitrooční tlak, ametropie atd. U jedinců s genotypem MM mohou být přidruženy rovněž anomálie kostry, srdečního a reprodukčního systému.

U jedinců merle se často vyskytuje různobarevnost rohovky, modré oči, či pouze jedno modré oko. Na očním pozadí je viditelně málo pigmentu, což může ovlivňovat jejich zrakové schopnosti. K anomáliím sluchu dochází u merle jedinců také z důvodu absence pigmentu v chloupkách ve zvukovodu. Zvukové vlny se nemohou šířit (podélné kmitání molekul vzduchu) do středního a následně vnitřního ucha jedince a důsledkem bývá částečná až úplná hluchota.

Zbarvení merle u psů v sobě skrývá zdravotní rizika, která by měl každý chovatel znát, a také by měl před plemenitbou řádně zvážit a rozhodnout, do jaké míry se bude řídit moderními trendy a požadavky zájemců o štěňata.

Zdroj: Genomia.cz

Reklamy